top of page

​The Night Train

​Shanghai Changning Theater

September,2019

Director: Ni Wang
Set: Zhaoqi Zuo
Lighting: Yuqi Zhou

bottom of page