top of page

Woyzeck

STA Experimental Theater

November, 2018

Director: Ivan Panteleev
Set: Yanjun Hu
Lighting: Yuqi Zhou, Shengyuan Liu, Yicheng Wang
Costume: Yuchu Sheng
Make up: Fengdou Jiang

bottom of page